Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Novinky

02.07.2014 23:32

Občanské sdružení ,,Občané pro Dobrovíz"uzavřelo s Panattoni smlouvy

Vážení členové sdružení a občané Dobrovíze  ve středu 25. června jsme podepsali Smlouvu s firmou WFL Park II. , kde se tato společnost zavázala, že: - budou vybudovány zpevněné plochy pohyb kontejnerů bude zejména v přední části haly D3,  - bude dodržován zákonem daný limit pro přípustnou hladinu hluku, a to zejména v nočních hodinách,  - tato povinnost bude převedena na případného nového nájemce haly, ale i hal D1 a D2.   Dále jsme podepsali smlouvu s firmou Panattoni, kde se tato společnost zavázala, že: - bude na vjezdu do obce ze směru od Kněževsi tzv. zpomalovací semafor (rozsvítí se červená v případě překročení povolené "40"), a to za  ...

—————

05.01.2014 22:43

Věděli jste, že .... ? Lékařská pohotovost na Letišti Václava Havla

Na Letišti Václava Havla funguje lékařská pohotovost i pro širokou veřejnost (viz odkaz)   Lekařská_pohotovost.pdf (1550090)O souhlasu s umístěním provozovny v obci Dobrovíz č.1-2000.doc (36,5 kB)

—————

—————