Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Výzvy

ze dne 11.12.2013 OÚ Dobrovíz - Výzva k vydání Obecně závazné vyhlášky k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
   
    doručeno na podatelnu obecního úřadu Dobrovíz: 11.12.2013
    projednáno na veř.obecném zasedání dne: neprojednáno
 
    výsledek VYHLÁŠKA BUDE VYDÁNA
                    (projednáno na veřejném jednání dne 17.12.2013 a OZ s vydání souhlasí a dne 14.1.2014 bude její znění projednáno a poté zasláno ke schválení příslušných orgánům)
 
____________________________________________________________________________________________
 
ze dne 10.12.2013 starostovi obce Dobrovíz - Výzva k oznámení programu a datu Veřejných zasedání obce Dobrovíz na úřední elektronické desce v předstihu konání těchto zasedání
   
    doručeno na podatelnu obecního úřadu Dobrovíz: 11.12.2013
    projednáno na veř.obecném zasedání dne: neprojednáno
 
    výsledekPROGRAM VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ BUDE DOPŘEDU ZVEŘEJŇOVÁN
                    (projednáno na veřejném jednání dne 17.12.2013 dáno do zápisu)
_____________________________________________________________________________________________
 
ze dne 21.11.2013 starostovi obce Dobrovíz - Výzva k ukončení veškerých jednání starosty p.Šafra s f. Panattoni
   
    projednáno na veř.obecném zasedání dne: výzva předložena o.z. dne 21.11.2013
 
    výsledek: ZAMÍTNUTO
                    obecní zastupitelstvo jednohlasně tuto výzvu zamítlo 
                    (uvedeno v zápise ze zasedání dne 21.11.2013 https://www.obec-dobroviz.eu/ bod 27.3.)
 

____________________________________________________________________________________________

ze dne 3.12.2013 Stavebnímu úřadu Hostivice - Výzva, aby v nařízeném jednání dne 5.12.2013 prozatím nevydal souhlasné stanovisko