Nadace spolku Občané pro Dobrovíz


Žádosti

ze dne 21.11.2013 starostovi obce Dobrovíz
   
    projednáno na veř.obecném zasedání dne: žádost předložena o.z. dne 21.11.2012
 
    výsledek:     ŽÁDOSTI BUDE VYHOVĚNO
 
                      Projednáno dne 17.12.2013 na veřejném zasedání

________________________________________________________________________

ze dne 28.11.2013 a 21.11.2013 Stavebnímu úřadu Hostivice
Žádost o informace a účastenství v řízení

________________________________________________________________


ze dne 14.8.2014 Obecnímu úřadu Dobrovíz
Žádost o informace

  1. smlouva, kterou má obec Dobrovíz uzavřenou na svoz komunálního odpadu občanů v obci a svoz kontejnerů na tříděný odpad v obci Dobrovíz
  1. písemné vyjádření 1. Vodohospodářské, ve kterém se vyjadřuje ke kalkulaci cen na r. 2014

________________________________________________________________

ze dne 29.7.2015 Obecnímu úřadu Dobrovíz
Žádost o zřízení sídla spolku a doručování na adresu